Dobrý den, dnes je úterý 7. července 2020  svátek slaví Bohuslava, zítra Nora
29.1.2010
Místní část - Podhoří

Historie


S rozvojem Baťova podnikání šlo ruku v ruce rozšiřování zlínské zástavby, zejména obytných čtvrtí. Jižně od továrny vyrostla ve 20. letech rozsáhlá zahradní čtvrť Letná - ta dospěla až k ulici Na Strhanci (1931, dnes A. Randýskové) a stavební činnost se tu nezastavila, postupovala dále směrem na západ do katastru Prštného. Vyrůstaly zde v řadách za sebou rodinné domky a vilky, lemovaly ulici mířící k Malenovicím a další vystupovaly i výše do svahu k lesu, takže koncem 30. let v těchto místech už stál dost rozsáhlý obytný okrsek; svébytný charakter ve zdejší zástavbě měla skupinka domů na Slanici pod lesem. V roce 1938 se Prštné stalo součástí Velkého Zlína a tím se ještě víc upevnily vazby těchto míst (Podhoří) ke Zlínu. V dalších letech zůstávalo Podhoří čtvrtí vilek a rodinných domků, a to se změnilo až výstavbou zdejšího sídliště v letech 1969-1971 (podle projektu Adolfa Zikmund a a Adolfa Šroma). Rostoucímu počtu zdejších obyvatel začalo sloužit trolejbusové spojení s centren města..Dalším vylepšením se stala novostavba základní školy Podhoří v roce 1975 (projekt Antonína Flašara).


Kultura, společenský život

Na sídlišti Podhoří je umístěn areál, ve kterém se nachází Klub seniorů Podhoří, Dům seniorů a zdravotně postižených a mateřská škola. Na objektu byla v minulém roce vyměněna dřevená okna za plastová (v celkové výši 2 818 000 Kč). V této lokalitě mohou děti navštěvovat Základní školu na ulici M. Alše. Na škole byla v letech 2008 až 2009 zrekonstruována střecha (ve výši 11 192 000 Kč) a v roce 2009 byla nainstalována individuální regulace teploty v celém objektu (2 180 982 Kč).


Kancelář místní části, veřejná setkání s občany

Od roku 1999 slouží občanům v lokalitě Kancelář místní části Podhoří (dříve Občanská iniciativa), která má sídlo v budově Základní umělecké školy Harmonie na ulici B. Němcové. Pracovnicí je zde paní Marta Urbanová. V roce 2009 navštívilo kancelář 66 občanů a bylo řešeno přes 100 podnětů, které se ve většině případů týkaly údržby a oprav chodníků, komunikací a veřejného osvětlení, odvozu černých skládek, aj. K informovanosti občanů na Podhoří přispívají také tři vývěsní skříňky, které jsou umístněny v Intersparu, u pošty na sídlišti Podhoří a na konečné zastávce MHD č. 4. Především jsou zde vyvěšovány aktuální informace a oznámení o dané lokalitě, usnesení Rady a Zastupitelstva města Zlína.


V únoru letošního roku se uskuteční v Domě seniorů a zdravotně postižených na ulici Svat. Čecha již čtvrté veřejné setkání zástupců Rady města Zlína a Magistrátu města Zlína s občany místní části. Zápisy včetně. plnění úkolů jsou zveřejněny na internetových stránkách města www.zlin.eu/podhori v sekci veřejná setkání.


Opravy a investice

V roce 2005 bylo na hřišti v Nerudově ulici dokončeno nové oplocení (206 800 Kč). V roce 2006 provedl Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína (MMZ) za spoluúčasti občanů tzv. optimalizaci dětských hřišť a sportovišť, kterých bylo v lokalitě 12. Z toho tři hřiště byly navrženy k rekonstrukci, jedno hřiště k rekonstrukci a posílení, čtyři k průběžné údržbě a tři k postupné likvidaci. V roce 2006 bylo na sídlišti Podhoří zrekonstruováno hřiště pro malé děti s novými moderními prvky (967 900 Kč). V roce 2008 zde byl díky sponzorskému daru vyměněn štěrkový povrch a byla zde položena pryž s postavičkami z pohádek. V roce 2006 byla provedena rekonstrukce sportoviště včetně oplocení na Jiráskově ulici (1 941 000 Kč) a také byl na sídlišti nainstalován nový stůl na stolní tenis (48 500 Kč). V roce 2008 bylo vybudováno oplocení sportoviště (46 000 Kč). Modernizace vybavení zahrady u mateřské školy na sídlišti Podhoří byla realizována v roce 2009 ve výši 1 890 000 Kč. Dále Odbor městské zeleně MMZ provádí průběžné opravy hracích prvků a laviček a doplňuje písek na pískovištích.


Průběžně dochází k opravám chodníků a komunikací. V roce 2006 byl na části chodníku ulice K. Světlé položen nový povrch - zámková dlažba (200 000 Kč). Na Váchové ulici byla vybudována nová kanalizace, položen nový povrch vozovky a opraveny chodníky ve výši 23 916 000 Kč (z toho 20 000 000 Kč státní dotace). V minulém roce vybudovalo statutární město Zlín semafor na frekventované silnici u sídliště na Podhoří za cca 3 500 000 Kč, také byla realizována rekonstrukce obrubníků a nástupních ploch zastávek Podhoří - sídliště v obou směrech ve výši 2 000 000 Kč. Ve stejném roce byla opravena komunikace v ulici Nerudova (3 300 000 Kč). Průběžně v lokalitě dochází k opravám výtluků na vozovkách.


Úklid a údržba zeleně

O čistotu a pořádek lokalitě se starají Technické služby Zlín a na zatravněných plochách Odbor městské zeleně MMZ, který v letech 2007 až 2008 vysázel na zelených plochách několik nových stromků.


Odbor kanceláře primátora

Kontaktní údaje Kanceláře místní části Podhoří:

B. Němcové 285, Zlín 760 01

úřední hodiny: středa 15 – 17 hod., čtvrtek 9 – 11 hod.

tel. 577 220 776

e-mail: kancelar_podhori@muzlin.cz

www.zlin.eu/podhori