Dobré ráno, dnes je pondělí 1. června 2020  svátek slaví Laura, zítra Jarmil

Zlín

... moderní město, nezatížené historickými reminiscencemi, město ležící uprostřed malebné přírody, pahorkatiny mezi Hostýnskými vrchy a Vizovickou vrchovinou na řece Dřevnici. Město s baťovskou tradicí, jež díky genialitě ševce Tomáše Bati vyrostlo v jedno z největších obuvnických světových center. Město, které je rodištěm i působištěm známých osobností veřejného, kulturního, podnikatelského i sportovního života. Dynamické, intenzívní, pestré, moderní, relativně mladé město, jehož charakteristiky se odrážejí ve všech oblastech každodenního života, od dynamického průmyslu přes vzdělávání mladé generace až k významným kulturně - společenským záměrům.
Zlín je město, ve kterém tepe život...(PhDr. Jiří Zoufal)

- město v zahradách

Záplavou zeleně, širokými třídami a moderní architekturou obrací se k vám Zlín svou tváří zahradního města: forma i duch moderního urbanistického celku jsou tu jako na dlani. Zlín ale není jen samá moderna - stojí tu také zámek s renesančním jádrem, tyčí se kostelní věž, náměstí zdobí barokní sochy. Jsou tu svědkové, že Zlín je i historickým městem, které tady, na březích řeky Dřevnice, stojí už přes sedm století.

- město obchodu a podnikání

Rozhodující úlohu v přerodu kdysi chudé části Valašska v industriální společnost sehrála nepochybně genialita tvůrce, zakladatele a organizátora moderní výroby Tomáše Bati, který nejenže se zasloužil o rozkvět Zlína, ale určil cestu a vychovával své následovníky k úspěšnému obchodování a podnikání. Tento baťovský duch zde zůstal podvědomě zafixován - díky jemu je dnes Zlín znám jako město s velkou podnikatelskou základnou.

- město umění a kultury

Pro život ve městě, v němž převažuje novodobá funkční architektura přísných kontur a tvarů, má zcela zvláštní důležitost všechno, co probouzí v člověku dějinnou paměť a fantazii. Ať už je to film, divadelní představení, koncert, výstava či muzejní expozice. I každá z historicky významnějších budov je osvěžujícím ostrůvkem v proudu současného životního stylu.

- město oddechu i aktivity

Dynamicky rozvíjející se město poskytuje svým obyvatelům řadu příležitostí k oddechu i aktivnímu odpočinku. Milovníci pohybu využívají jak příhodný terén v okolí města, tak i širokou nabídku sportů rekreačních i profesionálních, ostatní nacházejí oddech v poklidném prostředí čajovny, kaváren a cukráren, či v procházce romantickým prostředím zoologické zahrady Lešná.

- město, ve kterém tepe život...

Životní rytmus města Zlína lze jednoduše shrnout do jednoho pojmu - dynamismus. Život jeho obyvatel je intenzívní, pestrý, nezatížený historickými reminiscencemi, směřující k rozvoji moderního města se schopnými lidmi. A stejně jako člověk utváří své město, utváří město svého člověka. Nová generace tu navazuje na fenomény minulosti a stává se jejich pokračovateli ve všech oblastech společenského života.

Zlín

... moderní město, nezatížené historickými reminiscencemi, město ležící uprostřed malebné přírody, pahorkatiny mezi Hostýnskými vrchy a Vizovickou vrchovinou na řece Dřevnici. Město s baťovskou tradicí, jež díky genialitě ševce Tomáše Bati vyrostlo v jedno z největších obuvnických světových center. Město, které je rodištěm i působištěm známých osobností veřejného, kulturního, podnikatelského i sportovního života. Dynamické, intenzívní, pestré, moderní, relativně mladé město, jehož charakteristiky se odrážejí ve všech oblastech každodenního života, od dynamického průmyslu přes vzdělávání mladé generace až k významným kulturně - společenským záměrům.
Zlín je město, ve kterém tepe život...(PhDr. Jiří Zoufal)

- město v zahradách

Záplavou zeleně, širokými třídami a moderní architekturou obrací se k vám Zlín svou tváří zahradního města: forma i duch moderního urbanistického celku jsou tu jako na dlani. Zlín ale není jen samá moderna - stojí tu také zámek s renesančním jádrem, tyčí se kostelní věž, náměstí zdobí barokní sochy. Jsou tu svědkové, že Zlín je i historickým městem, které tady, na březích řeky Dřevnice, stojí už přes sedm století.

- město obchodu a podnikání

Rozhodující úlohu v přerodu kdysi chudé části Valašska v industriální společnost sehrála nepochybně genialita tvůrce, zakladatele a organizátora moderní výroby Tomáše Bati, který nejenže se zasloužil o rozkvět Zlína, ale určil cestu a vychovával své následovníky k úspěšnému obchodování a podnikání. Tento baťovský duch zde zůstal podvědomě zafixován - díky jemu je dnes Zlín znám jako město s velkou podnikatelskou základnou.

- město umění a kultury

Pro život ve městě, v němž převažuje novodobá funkční architektura přísných kontur a tvarů, má zcela zvláštní důležitost všechno, co probouzí v člověku dějinnou paměť a fantazii. Ať už je to film, divadelní představení, koncert, výstava či muzejní expozice. I každá z historicky významnějších budov je osvěžujícím ostrůvkem v proudu současného životního stylu.

- město oddechu i aktivity

Dynamicky rozvíjející se město poskytuje svým obyvatelům řadu příležitostí k oddechu i aktivnímu odpočinku. Milovníci pohybu využívají jak příhodný terén v okolí města, tak i širokou nabídku sportů rekreačních i profesionálních, ostatní nacházejí oddech v poklidném prostředí čajovny, kaváren a cukráren, či v procházce romantickým prostředím zoologické zahrady Lešná.

- město, ve kterém tepe život...

Životní rytmus města Zlína lze jednoduše shrnout do jednoho pojmu - dynamismus. Život jeho obyvatel je intenzívní, pestrý, nezatížený historickými reminiscencemi, směřující k rozvoji moderního města se schopnými lidmi. A stejně jako člověk utváří své město, utváří město svého člověka. Nová generace tu navazuje na fenomény minulosti a stává se jejich pokračovateli ve všech oblastech společenského života.http://www.staryzlin.cz/
starý Zlín, historie Zlína
http://www.staryzlin.cz/