Dobré ráno, dnes je pondělí 1. června 2020  svátek slaví Laura, zítra Jarmil

Zlínská architektura
je pojem - je nezaměnitelná, odlišná od moderní architektonické tvorby 20. a 30. let, dodnes je těžko zařaditelná do "škatulek" kunsthistoriků a teoretiků moderní architektury. Žádný z termínů charakterizující československou architekturu meziválečného období není dost výstižný pro pojmenování a označení architektury Zlína 20. a 30.let.
Konstruktivismus? Funkcionalismus? Co způsobilo vznik architektury, která vytváří nezaměnitelné prostředí Zlína? Co dodnes vedle přírodních a geografických daností spoluvytváří genia loci našeho města? Je to především tvůrčí fenomen Baťova podnikání, aktivity, která motivovala vznik komplexu tvořivého prostředí, jehož úspěšnost a prosperita byla založena na permanentním výběru individuálních vlastností a umu lidí - osobností schopných pracovat a tvořit týmově.
Baťova snaha vyniknout, být neustále mezi prvními a nejlepšími, spolu se zkušenostmi ze zahraničí, zejména z pobytu v USA, přinesly do Zlína uplatnění moderních technik a vědeckých poznatků do všech oborů činnosti firmy. Cílevědomitost a racionalita podnikatelské aktivity byly také určujícími vlastnostmi Baťova systému jako uvědomělého investora-stavebníka, který ví, co chce, stavebníka, který důsledně realizuje svůj vlatní konkrétní a ekonomicky racionální stavební program.
Předvídavost a osobní invence přiměla Tomáše Baťu ke spolupráci s významným českým architektem Janem Kotěrou, který předurčil pozdější plánovitý rozvoj města. Prosperita a úspěšnost firmy ve 20. a 30. letech znamenají pro Zlín dosud nevídaný rozvoj, který je již racionálně připravován a regulován podle plánu Kotěrova žáka Františka Lydii Gahury. V plánech uplatňované městotvorné principy spojení přírodního a civilizačního prostředí ve vzájemné dialektické harmonii jsou dodnes nejpůsobivějším faktorem městského prostředí.
Opakování jednoduchých kubických forem objektů z režného zdiva, železa a betonu v těsném sousedství přírodní zeleně tak vytváří nezaměnitelný obraz města Zlína.
(Ing. arch. Karel Havliš)


http://www.staryzlin.cz/
starý Zlín, historie Zlína
http://www.staryzlin.cz/