Dobré ráno, dnes je pondělí 1. června 2020  svátek slaví Laura, zítra Jarmil

Město Zlín je průmyslově podnikatelským centrem regionu střední Moravy. Historie města sahá daleko do středověku - první písemná zmínka se pojí k roku 1322.
Důležitým mezníkem zlínské historie bylo založení obuvnické firmy rodiny Baťových v roce 1894. Díky zcela vyjímečnému růstu a prosperitě firmy a vlivu Tomáše Bati, který byl též starostou města, se stal Zlín v meziválečném období moderním městským centrem. Vynikal zejména architektonickým stylem a životním tempem.
Baťova podnikatelská tradice a vhodná geografická poloha jsou dva faktory, které nejvýznamněji ovlivnily skutečnost, že po změně politického režimu v roce 1989 nastal ve Zlíně prudký růst podnikatelsko-obchodních aktivit, které dnes daleko převyšují republikový průměr.

1322první písemná zpráva o městečku Zlíně
1322 první písemná zpráva o městečku Zlíně
1397 rozšíření městských práv (listina Zdeňka ze Šternberka)
1509 královské privilegium na výroční trhy
1605 Zlín vypleněn za vpádu Bočkajovců (protihabsburské povstání uherské šlechty)
Otisk zlínské městské pečeti, 1629 - obrázek 26KB
1644 pět zlínských měšťanů popraveno při potlačení valašských povstání (třicetiletá válka)
Pohled na Zlín, 1746 - obrázek 18KB
1779 zřízení první manufaktury ve Zlíně (bělení prádla)
Pohled na Zlín, 1846 - obrázek 21KB
1849 město zničeno velkým požárem
1850 brettonská továrna na zápalky
1866 Zlín obsazen pruskou armádou (prusko - rakouská válka)
1870 Florimontova továrna na boty
1894 založení Baťovy továrny na boty
1907 T.G.Masaryk zvolen zlínskými voliči za poslance vídeňského parlamentu
1913 Zlín sídlem soudního okresu (okresní soud působil od r.1923)
1917 župní sokolský slet ve Zlíně
1919 volební vítězství sociální demokracie - zlínský starostenský úřad v rukou sociálních demokratů (1919-21) a komunistů (1921-23)
1923 T.Baťa zvolen starostou Zlína, budování zahradního města
1926-33 výstavba moderního centra - internáty, obchodní domy, Velké kino, hotel Společenský dům na náměstí Práce
1929 zlínský zámek a velkostatek zakoupen Baťovým podpůrným fondem
1935 Zlín sídlem okresního úřadu
1936 zřízeno reálné gymnázium
1937 zřízena obchodní akademie a průmyslová škola
1938 připojeny obce Kudlov, Příluky, Mladcová, Prštné a Louky - vytvořen Velký Zlín
C.Bouda: Zlín, kolorovaná kresba,1943 - obrázek 22KB
1944 bombardování Zlína
1945 znárodnění Baťových závodů
1946 zřízeno Divadlo pracujících a Filharmonie pracujících (dnes Městské divadlo a Filharmonie B.Martinů)
1949 Zlín přejmenován na Gottwaldov; v letech 1949-60 sídlo Gottwaldovského kraje
1959 zřízen atelier pro design Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
1960 zřízena pobočka SVŠT Bratislava - od r.1969 Fakulta technologická VUT Brno se sídlem ve Zlíně
1967 otevřena nová budova Divadla pracujících
1968 počátek výstavby sídliště Jižní Svahy
1989 listopad - změna politiského režimu
prosinec - návštěva T.Bati ml. ve Zlíně
1990 navrácení názvu Zlín
první demokratické volby do zastupitelstva města po r.1946
návštěva prezidenta Havla
Zlín statutárním městem
1995 zřízena Fakulta managementu a ekonomiky


http://www.staryzlin.cz/
starý Zlín, historie Zlína
http://www.staryzlin.cz/